Lättbygg

Bygg smartare med Lättbygg

Lättbygg är ett byggsystem som kombinerar det bästa ur lösvirkesbyggande och prefab hus. Med Lättbygg har du snabbt allt under tak, precis som med ett prefab hus.

Det handlar med andra ord om en fukt- och vädersäker, snabb och enkel byggmetod där Lättbygg levererar byggstommen, vindskydd, underlagstak samt isolerar konstruktionen när väl allt är rest.

Materialet är färdig kapat och tydligt markerat, vilket innebär att du snabbt och säkert samt utan spill reser stommen. Det ingår även konstruktionsberäkningar samt A-ritningar, K-ritningar och kompletta montageritningar som visar varje detalj som ingår i Lättbyggs leverans.

 

För dig som byggare innebär det ett effektivt byggande som besparar dig och dina kunder många timmar. Läs mer på Lättbyggs hemsida www.lattbygg.se

Lättbygg broschyr